Neler Yaparız?

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?

Mevcut DEPREME Dayanıksız, Ekonomik Ömrünü Tamamlamış binaların Depremlerde Ciddi CAN ve MAL KAYBINA Neden olduğunu İzmit, Adapazarı, Erzincan ve en son Van DEPREMİNDE HEP BERABER YAŞADIK. Bu mevcut KÖTÜ BİNALARIN; VATANDAŞIN TALEBİ ile kredi desteği, harç & vergi muafiyetleri sağlanarak DEPREME DAYANIKLI, OTOPARKLI, SOSYAL ve YEŞİL ALANLARA sahip MODERN, ESTETİK Binalara DÖNÜŞMESİ için 31.05.2012 tarihinde 6306 saylı KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU (Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi ile İlgili Kanun) çıkmıştır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU ile Depreme Dayanıksız, Eski, Ekonomik ömrünü tamamlamış Evinizi, Binanızı, İşyerinizi Başka Bir yere kaydırılma korkusu yaşamadan KENTSEL DÖNÜŞÜM AVANTAJLARINDAN yararlanarak YENİDEN İNŞAA EDEBLİRİSNİZ. Bunun için BELEDİYE, TOKİ, BAKANLIĞI beklemenize gerek yok;

- Kentsel Dönüşüm Türkiye’ deki eski, depreme dayanıksız, ekonomik ömrünü tamamlamış tüm binaları kapsamaktadır.

- Belediye, Toki, Bakanlığı beklemeden başvuruda bulunarak Kentsel dönüşümden yararlanabilirsiniz.

- Kentsel Dönüşümden İskanlı, Kat irtifaklı Binalar ile Arsa Tapulu Kaçak Binalar, Gecekondular da yararlanabilir.

- Kentsel Dönüşüm için Binadan 1 kişinin başvuruda bulunması yeterlidir.

- Binanın yeniden inşaatı ve tüm kararlar için binada 2/3 çoğunluk yeterlidir.

- Mülk sahipleri 100.000 TL, aylık mortgage'nin %50 faiz oranları ile Devlet Teşvikli Kentsel Dönüşüm Kredisini kullanabilir

- Mülk Sahipleri ile kiracılar 18 Ay boyunca aylık 300TL - 650 TL (Geri Ödemesiz) Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı alabilirler.

- Eski, depreme dayanıksız Binanız Kentsel Dönüşüm ile Depreme Dayanıklı hale gelecek ve Çocuklarınıza Güvenli Bir Mülk Bırakacaksınız.

- Eski Dairenizin DEĞERİ; kentsel dönüşüm ile en az 1,5 KAT ARTACAK.

- Kentsel Dönüşüm kapsamına giren binanızın yeniden inşaası sırasında TÜM BELEDİYE HARÇLARI, NOTER HARÇLARI, VERGİ MUAFİYETLERİNDEN yararlanabilirsiniz.

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

Isınmada maksimum tasarruf

Yalıtım, herhangi bir yalıtım malzemesi kullanılarak, ortamdan dışarı veya dışardan ortama olan enerji akışının indirgenmesidir. Yalıtım malzemelerinin (yalıtkan) çeşitli tipleri vardır:

Isı akışını indirgemek için, ısıl (termal) yalıtkanlar.

Elektrik akışını önlemek için, elektrik yalıtkanlar.

Ses dalgalarını indirgemek için, akustik yalıtkanlar.

Bir malzeme her anlamda yalıtkan olmayabilir. Örneğin, elmas mükemmel bir elektrik yalıtkanı iken, çok kötü bir ısı yalıtkanıdır. Sentetik haldeki saf elmas, ısıyı bakırdan daha iyi iletir ve oda sıcaklığında bilinen en iyi ısıl iletkenlik katsayısına sahip katı malzemelerden biridir. Yani oda sıcaklığında bilinen en kötü yalıtkanlardan biridir.

Isı, doğal olarak yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğru akar ve direncin en az olduğu yol boyunca en fazla ısı akışı oluşur. Yüksek sıcaklık bölgesinin yanından, düşük sıcaklık bölgesine bir sıcaklık gradyeni oluşur. Isıl yalıtım, sıcaklık gradyeni içinden olan ısı akışını düşürerek, sıcaklık gradyenini korur. Büyük alet/araçların birçoğunda yalıtım yer alır. Örneğin, fırınlarda, soğutucularda, dondurucularda ve su ısıtıcılarında. Çoğu halde, yalıtım çevreye olan ısı kaybını engellemeye yarar. Diğer hallerde ise, çevreden gelen ısıya karşı koruma sağlar.

ISI TRANSFERİ VE YALITIM

Teknolojik çağa ayak uydurun

Isı transferi üç yolla olur.

Kondüksiyon ya da iletim , madde veya cismin bir tarafından diğer tarafına ısının iletilmesi ile oluşan ısı transferinin bir çeşididir. Isı transferi daima yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğrudur. Yoğun maddeler genelde iyi iletkendirler; örneğin metaller çok iyi iletkenlerdir.

Konveksiyon ya da taşınım, katı yüzey ile akışkan arasında gerçekleşen ısı transferinin bir çeşididir. Akışkan içindeki akımlar vasıtası ile ısı transfer edilir. Akışkan içindeki veya akışkanla sınır yüzey arasındaki sıcaklık farklarından ve bu farkın yoğunluk üzerinde oluşturduğu etkiden doğabilmektedir.

Işınım yolu ile ısı transferi, fotonlar (elektromanyetik radyasyon) yolu ile olan ısı transferidir.

Yalıtkanlar, bu ısı transfer yöntemlerindeki ısı akışlarının düşürülmesi ile yalıtım sağlar. Örneğin; ince bir köpük (strafor) tabakası konveksiyon ve kondüksiyon ile olan ısı geçişini düşürür. Yansıtıcı bir metalik film veya beyaz boya ısıl yayınımı düşürür. Bazı malzemeler bir ısı transfer yöntemi için iyi bir yalıtkandır, fakat diğeri için kötü olabilir. Örneğin, metal bir tabaka ışınım için iyi bir yalıtkandır, fakat iletim için çok kötü bir yalıtkandır.

YALITIM İHTİYACININ NEDENLERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Çoğu ülkede, ısıtma ve soğutma işi için oldukça büyük miktarda enerji yani para harcanmaktadır. Evler ve binalar verimli ve doğru bir şekilde yalıtıldığında: Enerji verimi artacak ve parasal olarak tasarruf sağlanacaktır.

Yalıtımın korunması için, ekstra bir güç ve maliyete gerek yoktur, kalıcıdır ve genelde bakım gerektirmez.

Konforu arttırır. Bina boyunca, sıcaklık dağılımı daha homojen olur.

Yalıtım, dışardan gelen gürültüyü emdiği için, ses yalıtımı da sağlar.

Genel bir kazanç olarak da, yalıtım sayesinde ısınma amacı ile yakılan yakıttan çevreye zararlı olan atık gaz geçişi azalmış olur.

Eğer bina kötü yalıtılmış ve kötü havalandırılıyorsa şu işaretler görülür:

Kış aylarında, taban altı ve tavan aralarında çiğlenme ve donmuş yüzeyler oluşur.

Yaz aylarında, tavan arası son derece sıcak ve bunaltıcı olur.

Yalıtımın mutlaka tüm bina ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılması gereklidir. Sadece yaşam mekanlarının yalıtımı, tavan ve taban yalıtımı olmadan doğru yalıtım şekli değildir. Bina ısısının sürekliliğini koruyabilmek için mutlaka ısı kaybı olan tüm alanların saptanması ve yalıtımda göz önünde bulundurulması gereklidir.

ISI YALITIM MALZEMELERİ

kaliteli ürünler

Bina ve tesisatlarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve standartları şu şekildedir.

Seramik yünü, TS EN 13161 Cam yünü, TS EN 13162 Taş yünü, TS EN 13162 Genleştirilmiş (Expanded) Polistiren (EPS), TS EN 13163 Ekstrüzyonla Üretilen (Ekstrüde) Polistiren (XPS), TS EN 13164 Poliüretan (PUR), TS EN 13165 Fenol Köpüğü, TS EN 13166 Cam Köpüğü, TS EN 13167 Mantolama, TS EN 13167 Çift Cam, TS EN 13168 Ahşap Lifli Levhalar, TS EN 13169 Genleştirilmiş Perlit (EPB), TS EN 13170 Genleştirilmiş Mantar(ICB) TS EN 13171 Asbest

Tesisatlarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve standartları:

Camyünü, prEN 14303 Taşyünü, prEN 14303 Elastomerik Kauçuk (FEF) prEN 14304 Cam Köpüğü (CG) prEN 14305 Kalsiyum Silikat (CS) prEN 14306 Ekstrüde Polistiren (XPS) prEN 14307 Poliüretan (PUR / PIR) prEN 14308 Ekspande Polistiren (EPS), prEN 14309 Polietilen Köpük (PEF), prEN 14314 Fenolik Köpük prEN 14315

SU YALITIMI VE İLGİLİ MALZEMELER

sıvı geçişine son

Yapılarda su yalıtımı, suyun veya nemin yapı içine girmesine veya yapı elemanlarını sürekli bir biçimde etkileyerek teknik ve görsel olarak bozmasına engel olmak amacıyla uygulanır. Bu bozulmalardan en sık karşılaşılanı özellikle bodrum katlarda zemin içerisinde mevcut olan suyun temel duvarlarından veya zemin plağından sızarak bina içerisinden rutubete yol açmasıdır. Su yalıtımını kabaca şu gruplara ayırmak mümkündür:

Topraktan yükselen neme karşı zemin plağının yatay düzlemde yalıtılması (yalıtım örtüleri, drenaj levhası vs. ile)

Duvarların topraktan yükselen neme karşı yatay düzlemde yalıtılması (duvar bariyeri vs.)

Zemin seviyesinin altında kalan duvarlara yatay düzlemde etki eden suyun düşey yöndeki elemanlarla yalıtılması (yalıtım örtüleri, drenaj levhası vs. ile)

Zemin seviyesinin üstünde düşey yöndeki elemanlarda ve çatılarda yalıtım

İdeal bir su yalıtımında; yapının bulunduğu yerdeki iklim, yer altı su seviyesi ve içeriği, yağış miktarı ve cinsi göz önüne alınarak yeterli kalınlıkta su yalıtım katmanı oluşturulur. Su yalıtımını Türkiye'de yaygın olduğu üzere sadece bitümlü boyalarla veya malzemelerle su yalıtımı yapmak artık uluslararası standartlara göre yeterli bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak EPDM (Etilen Propilen Dien Monomer kauçuk) membran , HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) membran, TPO (TermoPlastik Polietilen) membran uygulamaları gibi çağdaş ve uzun süreli çözümler yaygınlaşmaktadır.

Drenaj levhası ayrıca Grobeton yerine alternatif olarak kullanılarak hem zemin plağının yükselen neme karşı korunmasını, hem de Grobetondan ucuz olması ve hızlı döşenmesi sebebiyle maliyetlerin düşürülmesini sağlar.

Su Yalıtımı konusunda yürürlükte olan Standartlardan bazıları:

TS 3113, 3128, 3440, 3559, 3647, 6571, 6572, EN 13859, EN 13956, EN 13967 DIN 18195

BOYA (İÇ-DIŞ)

sıvı geçişine son

Her türlü yaptırmayı düşüneceğiniz Boya(iç,dış) işleriniz için ücretsiz keşif yapılır.Teklif sunmak usulü ile hizmet verilir.

Alanında teknik ve tecrübeli uygulama elemanları tarafından en uygun proje hazırlanır ve çalışmalar başlatılır. Çalışmalar Yapı Teknik Şartnamesi’ne uygun olarak ve karşılıklı sözleşme esasına dayanarak yürütülür. Öngörülen süre içerisinde teslim edilir.

Yapılan işler ERSON İNŞAAT garantisinde olup,siz müşterilerimize emlak değerinizi arttırıcı hizmet ve güven vermekten onur duyarız…

ÇATI YAPIMI, TADİLAT VE İZOLASYONU

tadilat bizim işimiz

Her türlü yaptırmayı düşüneceğiniz Çatı-İzolasyon işleriniz için ücretsiz keşif yapılır.Teklif sunmak usulü ile hizmet verilir.

Alanında teknik ve tecrübeli uygulama elemanları tarafından en uygun proje hazırlanır ve çalışmalar başlatılır. Çalışmalar Yapı Teknik Şartnamesi’ne uygun olarak ve karşılıklı sözleşme esasına dayanarak yürütülür. Öngörülen süre içerisinde teslim edilir.

Yapılan işler ERSON İNŞAAT garantisinde olup,siz müşterilerimize hizmet ve güven vermekten onur duyarız…

DAİRE İÇİ KOMPLE TADİLAT

tadilat bizim işimiz

Alçı-Saten Laminat Parke,Parke Sistre Cila

Saten Plastik Boya Fayans,Seramik

Kartonpiyer Hazır Mutfak

Asma Tavan Uygulamaları Hilton Banyo

Işık Bantları-Spotlar Plastik ve Alüminyum Doğramalar

Kemer-Sütun Başlıkları